Nationella patientdagen

Nationella patientdagens logga, ett rosa kors framför ett blått hjärta

Nationella patientdagen ägde rum den 17 september 2021 och är en viktig dag för patienters rättigheter som instiftats av WHO. Temat för Patientdagen 2021 var, liksom föregående år, covid-19. Funktionsrätt Stockholms län följde den digitala temadagen.

I programmet deltog Johan Bratt, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör och chefläkare i Region Stockholm, samt docent Judith Bruchfeld, Karolinska institutet, specialist på infektionssjukdomar och långtidscovid. Från Patientnämnden deltog ordförande Pia Helleday, förvaltningschefen Steinunn Ásgeirsdóttir, samt marknads- och kommunikationsansvarig Annette Birnbaum. Patienterna representerades av Thomas Wilander, som förra året berättade om sina upplevelser av covidvården och detta året återkom.

Ämnen under temadagen var:

  • Pandemiläget i regionen, läget just nu och vad ser vi framför oss? inledning av Johan Bratt.
  • Den digitala ärendehanteringen
  • Vad har patientnämnden i Stockholm sett när det gäller covidrelaterade ärenden och covidvaccinationer?
  • Samtal mellan f.d. covid-patienten Thomas Wilander och Steinunn Ásgeirsdóttir
  • Postcovid; Judith Bruchfelds och Annette Birnbaums erfarenheter av att arbeta med patienter som lider av postcovid.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!