Årsmötet 2022 – protokoll

Koll på protokoll. En bild på en a4-sida fylld av text.

Nu är protokollet från vårt årsmöte 2022 justerat och klart! Du hittar våra protokoll samt en sammanfattning av årsmötet 2022 på nedan länkar:

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!