Hållbarhet, intressepolitiskt bidrag, digitalisering och RUFS

Landstingshuset i Stockholm

Fredagen den 14 oktober ägde höstens första samverkansråd med regionstyrelsens politiker rum på Landstingshuset. På mötet deltog regionens nyligen tillträdda hållbarhetsdirektör, Carolina Pettersson, för att presentera sig. Carolina Pettersson kommer att återkomma till samverkansrådet för att närmare presentera arbetet som görs på området hållbarhet i Region Stockholm. Det innefattar social hållbarhet och därmed funktionsrättsfrågor. Funktionsrätt Stockholms län överlämnade en kopia av FKB-handboken som är ett bra stöd för sociala konsekvensanalyser, och framförde vikten av att det går att se hur sociala konsekvensanalyser görs vid samtliga beslut och organisatoriska förändringar i Region Stockholm.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram tydligare kriterier för ansökan om intressepolitiskt bidrag från Region Stockholm. Funktionsrätt Stockholms län framförde att vi anser att det nuvarande förslaget inte är tillräckligt tydligt, samt att vi önskar fortsätta diskutera innehållet.

Funktionsrätt Stockholms län lyfte också att vi önskar gå vidare med om samverkan kring digitalisering, enligt ett tidigare förslag om att göra det som en arbetsgrupp i samverkansrådet med regionstyrelsens politiker.

Under samverkansrådet deltog Cecilia Lindahl och Magnus Kristiansson, som arbetar med att ta fram den nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, även kallad RUFS. De informerade om att arbetet just har just inletts, och att det pågår fram till maj 2026 då regionfullmäktige ska besluta om den nya regionala utvecklingsplanen. Under processen kommer Funktionsrätt Stockholms län vid två tillfällen, våren 2024 och våren 2025, ges möjlighet att besvara remisser. Alla medlemsföreningar kommer då att erbjudas möjlighet att bidra till besvarandet av remissen.

Samma dag som samverkansrådet med regionstyrelsens politiker ägde rum släpptes nyheten att Region Stockholm nya politiska ledning är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De kallar sig Mittenkoalitionen, och stödjs av Vänsterpartiet. Mittenkoalitionen släppte även en gemensam politisk plattform. Läs vår reaktion på plattformen.

Nästa samverkansråd med regionstyrelsens politiker är den 25 november. Har du frågor till samverkansrådet med regionstyrelsens politiker, kontakta ansvarig handläggare, Salina Debessay.

Minnesanteckningar från samverkansrådet publicerar vi så snart vi får dem.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!