Sjukhusavtal, tandvård och S:t Görans sjukhus

Sankt Görans sjukhus, en röd tegelbyggnad med många fönster.

Den 15 september var det dags för höstens första samverkansråd med Hälso- och sjukförvaltningen. Under mötet diskuterades nya sjukhusavtal för akutsjukhus i Region Stockholms egna regi, eftersom de nuvarande avtalen löper ut 31 december 2023. De nya avtalen ska träda i kraft 1 januari 2024. Även tandvård, samt en pågående upphandlingen av sjukvård vid S:t Görans sjukhus, diskuterades under samverkansrådet.

I arbetet med att ta fram nya sjukhusavtal för akutsjukhus i egen regi är Funktionsrätt Stockholms län inbjudna att bidra med synpunkter genom en referensgrupp. Det var inbokat att referensgruppen skulle träffas den 12 oktober, men det mötet ställdes in och vi inväntar nu ett nytt mötesdatum.

Under samverkansrådet deltog Region Stockholms tandvårdsstrateg, Simon Linnér, för att presentera Tandvårdsenhetens arbete. Under Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte i våras antogs en motion som berör samverkan på tandvårdsområdet. Med anledning av detta kommer tandvårdsstrategen Simon Linnér under hösten att bjudas in till dialogmöte med Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar. Se inbjudan till dialogmötet.

Just nu genomför Region Stockholm ett projekt inför upphandling av vård vid S:t Görans sjukhus, eftersom det nuvarande avtalet löper ut 2026. Därför deltog tre representanter från projektet, Ayeh Arya, Anders Diseberg Sandgren och Fredrika Äletoft, för att informera om hur arbetet går. Funktionsrätt Stockholms län framförde vikten av att använda sig av FKB.

Nästa möte äger rum den 27 oktober, då ska bland annat ledsagning i vården, samt transition (övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård) diskuteras.

Ta del av minnesanteckningarna.

Har du frågor om, eller medskick till samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen?
Kontakta ansvarig handläggare Salina Debessay.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!