Vi uppmärksammade Internationella funktionsrättsdagen!

Ordförande Annika Hässler inviger de nyrenoverade lokalerna genom att klippa ett rött band.

År 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 3 december. Fredagen den 2 december smygstartade vi den Internationella funktionsrättsdagen 2022 genom att bjuda in medlemsföreningar, förtroendevalda politiker och tjänstepersoner till våra möteslokaler ÅttiotvåAn i Stockholm.

En viktig del av mötet var att lämna vi över ett öppet brev till politiker i Region Stockholm, om hur vi ser på året som gått och vad vi tycker är viktigt framöver. Vi invigde även våra nyrenoverade lokaler och presenterade nya namn på våra mötesrum: Vilhelm Ekensteen, Carin Ulin, Emanuella Carlbeck och Pär Aron Borg. Stort tack till er som var på plats!

Läs vårt öppna brev.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!