Dialogmöte med Region Stockholms tandvårdsstrateg

En leende mun visar upp vita tänder.

Visste du att en del personer med funktionsnedsättningar kan få sin tandvård betalad av Region Stockholm? Den 24 november hade Funktionsrätt Stockholms län ett digitalt möte om tandvårdsstöd. Till mötet hade vi bjudit in Simon Linnér som arbetar som tandvårdsstrateg i Region Stockholm.  

Simon berättade om de olika tandvårdsstöd som Region Stockholm erbjuder. Det är uppdelat i olika kategorier och gäller för personer med funktionsnedsättning som är 24 år eller äldre. Tandvårdsenheten har också hand om barn- och ungdomstandvården (0-23 år), oralkirurgisk behandling, tandvård till papperslösa och tandvård till asylsökande. Under mötet pratade Simon mest om de här stöden:   

  • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade, så kallad N-tandvård. 
  • Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, som även kallas F-tandvård. 
  • Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling, S-tandvård.  

Under frågestunden diskuterade vi till exempel olika anledningar till varför en del personer inte får tandvårdsstöd trots att de har rätt till det. Simon svarade att det är vanligt att det finns stora brister i de läkarintyg som skickas in till regionen. En annan fråga handlade om att en del upplever att det är svårt att byta ut material i tandfyllningar vid allergi. Simon svarade att det ska vara möjligt och att regionen ersätter vid användning av dyra material. Till sist fick Simon framtidsspana om tandvården i framtiden kommer att ingå i samma avgiftssystem som övriga sjukvården. Simon svarade att det är en politisk fråga och att det finns en politisk vilja i Region Stockholm att ha en god tandvård. På sikt kan det innebära att fler grupper ska ingå i tandvårdsstödet men det finns inte några konkreta förslag i nuläget.  

Mötet avslutades med en förhoppning om att vi kan fördjupa samarbetet och ha en fortsatt dialog med Simon och hans kollegor på tandvårdsenheten. 

Mer om olika tandvård och tandvårdsstöd

Så fungerar tandvården i Sverige
Tandvårdsstöd
Sjukdomar och besvär i munhålan, läpparna och tänderna

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!