Viktiga frågor till trafikförvaltningen

En dörröppning för rampservice på tågplattformen Stockholm city.

På terminens sista samverkansråd med trafikförvaltningen lyfte vi flera viktiga frågor, samt fick information om vilka färdtjänsthandlingar som är offentliga.

Handlingar om färdtjänst

Vi fick en intressant föredragning om vilka handlingar som går att få ta del av i färdtjänstärenden. Det kan gälla information om ens egna resor, tillstånd, med mera. Hur det går till att få ut allmän handling och när sekretess råder. Bank-Id är något som används, men alla har inte detta. Då går det att få papperskopior på allmän handling. Dessa beställer du på trafikförvaltningens kontor, på Lindhagensgatan 100, mot uppvisande av giltig legitimation.

Hur prioriteras funktionsrättsfrågorna?

Nyrekrytering pågår efter det att Ditte Kahlström Jansson slutar som tillgänglihetsstrateg på trafikförvaltningen. Tjänsten kommer att göras om, så att endast 50% kommer att vikas för funktionshindersfrågor. Samverkansrådets ledamöter reagerade med oro för att detta kommer att innebära en nedprioritering av funktionshindersfrågor inom kollektivtrafiken.

Servicevärdar bryter mot GDPR?

Vi diskuterade hur förändringen av rampservice och borttagandet av tågvärdar påverkar resandet för personer som nyttjar rampservice. En ledamot i samverkansrådet berättade att hen alltid blir tillfrågad om personuppgifter och kontaktuppgifter då hen kommer till en servicevärd för att begära rampservice. Detta trots att resandet ska ske på samma villkor för alla. Så ska det inte gå till, enligt Melker Larsson på trafikförvaltningen, utan uppgifterna är helt frivilliga. Melker Larsson tar detta vidare till MTR, så att information går vidare till servicevärdarna.

Antalet resande som behöver rampservice har ökat efter beslutet om att ta bort tågvärdarna.
Vi frågade politikerna om det kommer att göras en utvärdering av hur beslutet om borttagandet av tågvärdar har fungerat i praktiken. Med ett vagt ja besvarades frågan av politiken.

Minnesanteckningar och presentationer

Läs mer i regionens minnesanteckningar och presentationer, som vi publicerar här på hemsidan.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!