Från problem till lösning på 90 min

Flera personer står lutade över ett bord med anteckningar, postit-lappar och kaffemuggar.

Effektivisera föreningsarbetet! Hitta verktyg och gå från problem till lösning på kort tid. Exempelvis hur kan medlemsantalet öka i föreningen? Funktionsrätt Stockholms län bjuder in till en workshop om arbetsmetoden LDJ, Lightning Decision Jam. Du får träffa några som med framgång använder sig av metoden i sin styrelse.

Lär dig grundläggande kunskaper i metoden som du får testa under workshopen. Därefter kommer föreningsarbetet bli både lättare och roligare! Vi bjuder på smörgås och fika!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen.
Den 9 oktober 2023, kl. 17.30-19.30

Anmäl dig senast den 4 oktober!

  • Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
  • Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
  • Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!