Insiktsutbildning för Locum

Den 7 maj deltog HSO tillsammans med SRF och DHR på Locums Tillgänglighetsdag. Dagen riktade sig bland annat till Locums projektledare och byggnadsingenjörer för att öka kunskapen om lagkraven i tillgänglighet och vilka krav som kan ställas på arkitekter vid projektering och byggnation. Vi var inbjudna för att informera om hur det är att levaFortsätt läsa ”Insiktsutbildning för Locum”

Utbildning i tillgänglighet

Den 17-19 april deltog HSO:s handläggare Dilani Sätterström Brante i Addaccess utbildning ”lagkraven kring tillgänglighet”. Lagstiftningen kring tillgänglighet ses ibland som otydlig och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka den och förstå Plan- och bygglagens uppbyggnad. För att kunna förstå och använda de olika kraven på rätt sätt i olika planeringssituationerFortsätt läsa ”Utbildning i tillgänglighet”

Vårmingel på HSO

Många medlemsföreningar har visat intresse för att lära sig mer om både HSO och den övriga HSO-familjen. Flera föreningar har ju som bekant gemensamma frågor, och då kan det finnas många fördelar med att utbyta kunskaper i olika nätverk. Naturligtvis vill vi kunna erbjuda en plats för våra föreningsrepresentanter att lära känna varandra och bliFortsätt läsa ”Vårmingel på HSO”

HSO på Tillgänglighetsdagarna

Den 17-18 april hölls Funkas Tillgänglighetsdagar, där delar av HSO:s kansli var på plats för att lära oss mer om bland annat det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Direktivet träder i kraft den 23 september och kommer att gälla för all offentlig sektor i EU-länderna. De nya reglerna ökar kraven på tillgänglighet för digitala tjänster, till exempel skaFortsätt läsa ”HSO på Tillgänglighetsdagarna”

Ordförandebrev april 2018

Ibland funderar jag på hur ofta funktionshindersperspektivet glöms bort. Det blir så uppenbart att det saknas insikt och förståelse för att det blir bättre för alla om det tas med på alla områden. Det handlar inte om ovilja utan om okunskap. Om landstinget beaktar vårt perspektiv från början blir allt så mycket lättare och såFortsätt läsa ”Ordförandebrev april 2018”

Förlängda anmälningstider!

Tyvärr har vi drabbats av tekniskt mankemang här på HSO. Av den anledningen har vi förlängt ansökningstiderna för vårt Vårmingel till den 23 april, och för deltagande i vårt tält på Järvaveckan till den 7 maj! Om du har fått ett bekräftelsemejl angående Järvaveckan så behöver du inte anmäla föreningen igen. Uppdatering: Anmälningarna till eventFortsätt läsa ”Förlängda anmälningstider!”

Event med Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

Den 20 mars deltog HSO:s kansli på ett event arrangerat av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Tillgänglighet för personer med olika former av funktionsnedsättning sträcker sig över hela samhället och över alla sociala områden. Tillgängligheten behöver fungera i flera steg för att vara både tillgänglig och användbar.