Nu har samverkansråden utsetts!

Den 21 januari hölls en extra ordförandestämma för att utse de samverkansråd som inte kunde tas under stämman i november. På grund av landstingets ombildning till Region Stockholm så utsågs på den förra stämman endast representanter till  tre av samverkansråden; Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, det som tidigare kallades LS-politiken, numera Regionstyrelsen, samt tidigare LS-förvaltningen, numera RegionstyrelsensFortsätt läsa ”Nu har samverkansråden utsetts!”

Motioner och nomineringar – snart dags!

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2019 hålls den 13 maj, men redan nu vill vi påminna om att det snart är dags att skicka in era motioner och styrelsenomineringar! Motionerna behöver vi senast den 28 februari 2019. Nomineringar av ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse behöver vi senast den 15 mars. Se nedan för den nuvarande styrelsens sammansättning.

Ordförandestämman 1 oktober

Oktober månad inledde vi med höstens första ordförandestämma! På plats var bland annat Lill Hultman, som presenterade sin avhandling med den långa titeln ”Lev livet! Ungdomars erfarenhet av att leva med personlig assistans och socialarbetares erfarenheter av att hantera LSS-bedömningar ur ett barnperspektiv”. Avhandlingen skapade mycket intresse och Lill fick många frågor och kommentarer. LillsFortsätt läsa ”Ordförandestämman 1 oktober”

Uttalande från HSO i Stockholms läns ordförandestämma den 27 november 2017

Funktionsrätt Sverige är en organisation som arbetar för mänskliga fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2017 har #Metoo-rörelsen fått stor uppmärksamhet både internationellt och i Sverige. Många har vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp. Forskning visar att personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. HSO i Stockholms län välkomnar #Metoo-rörelsen somFortsätt läsa ”Uttalande från HSO i Stockholms läns ordförandestämma den 27 november 2017”

HSO:s ordförandestämma 2 oktober

Den andra oktober hölls höstens första ordförandestämma. HSO:s ordförande Annika Hässler tog upp några goda exempel på hur vårt gemensamma arbete har bidragit till bättre tillgänglighet, och hon betonade också hur viktigt det är att HSO:s representanter är med och representerar hela HSO-familjen i de olika råden och grupperna.