Nytt från ordförandestämman!

Den 30 september var det åter dags för ordförandestämma i ÅttiotvåAn. Efter att ordförande Annika Hässler öppnat mötet lämnades ordet över till Sofia Ernestam, verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Sofia berättade om specialistcentrums arbete med specialiserad öppenvård för diabetes, Parkinson och MS, reumatologi och övervikt.

Fyllnadsval och val av patientföreträdare

På ordförandestämman 25 november håller vi fyllnadsval för de ledamöter som avgått under året. Funktionsrätt Stockholms län har även fått en förfrågan från Stockholms läns läkemedelskommitté om patientrepresentanter. Vi uppmanar medlemsföreningarna att nominera till följande:

Snart är det stämma!

Den 30 september är det dags för nästa ordförandestämma! Handlingarna borde du redan ha fått, via mejl, i brevlådan eller både och! Kontakta oss om du inte har fått dem, så löser vi det! Nytt för hösten är att den som vill ha fika behöver anmäla detta i förväg. Anledningen är att vi vill undvikaFortsätt läsa ”Snart är det stämma!”

Årsmötet 2019 i korthet

Mötesordförande för årsmötet 2019 var Tjarls Metzmaa, från bland annat Styrelsepost och Sveriges Blå bands ungdom. Han drog igång mötet med en, för alla formaliafantaster, rafflande genomgång av ”årsmötets regler utöver det som stadgarna reglerar”, eller med andra ord Mötesordningen. Eftersom det funnits oklarheter i vad som egentligen gäller, så var detta ett välkommet inslag.Fortsätt läsa ”Årsmötet 2019 i korthet”

Nu har samverkansråden utsetts!

Den 21 januari hölls en extra ordförandestämma för att utse de samverkansråd som inte kunde tas under stämman i november. På grund av landstingets ombildning till Region Stockholm så utsågs på den förra stämman endast representanter till  tre av samverkansråden; Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, det som tidigare kallades LS-politiken, numera Regionstyrelsen, samt tidigare LS-förvaltningen, numera RegionstyrelsensFortsätt läsa ”Nu har samverkansråden utsetts!”

Motioner och nomineringar – snart dags!

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte 2019 hålls den 13 maj, men redan nu vill vi påminna om att det snart är dags att skicka in era motioner och styrelsenomineringar! Motionerna behöver vi senast den 28 februari 2019. Nomineringar av ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse behöver vi senast den 15 mars. Se nedan för den nuvarande styrelsens sammansättning.

Ordförandestämman 1 oktober

Oktober månad inledde vi med höstens första ordförandestämma! På plats var bland annat Lill Hultman, som presenterade sin avhandling med den långa titeln ”Lev livet! Ungdomars erfarenhet av att leva med personlig assistans och socialarbetares erfarenheter av att hantera LSS-bedömningar ur ett barnperspektiv”. Avhandlingen skapade mycket intresse och Lill fick många frågor och kommentarer. LillsFortsätt läsa ”Ordförandestämman 1 oktober”