”Alltid Öppet” på stämman i mars

Den 9 mars hölls vår första ordförandestämma 2020. På plats fanns Anna Tisäter, verksamhetsutvecklare på Akademiskt specialistcentrum, för att prata om appen ”Alltid Öppet”. Appen erbjuder vårdmöten via videosamtal eller chat och finns att ladda ner till Android- och iPhone-enheter.

Inför Ordförandestämman 9 mars

Nu har kallelsen till decenniets första ordförandestämma gått ut! Kallelsen går ut till medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare, samt till styrelsen, valberedningen och revisorerna. Om du inte har fått kallelsen, hör av dig till oss så snart som möjligt! Stämman hålls måndagen den 9 mars klockan 17.30 – 20.00, med fika från kl. 17.00 OBS! Anmäl dig (ochFortsätt läsa “Inför Ordförandestämman 9 mars”

Nytt från ordförandestämman!

Den 30 september var det åter dags för ordförandestämma i ÅttiotvåAn. Efter att ordförande Annika Hässler öppnat mötet lämnades ordet över till Sofia Ernestam, verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Sofia berättade om specialistcentrums arbete med specialiserad öppenvård för diabetes, Parkinson och MS, reumatologi och övervikt.

Fyllnadsval och val av patientföreträdare

På ordförandestämman 25 november håller vi fyllnadsval för de ledamöter som avgått under året. Funktionsrätt Stockholms län har även fått en förfrågan från Stockholms läns läkemedelskommitté om patientrepresentanter. Vi uppmanar medlemsföreningarna att nominera till följande:

Snart är det stämma!

Den 30 september är det dags för nästa ordförandestämma! Handlingarna borde du redan ha fått, via mejl, i brevlådan eller både och! Kontakta oss om du inte har fått dem, så löser vi det! Nytt för hösten är att den som vill ha fika behöver anmäla detta i förväg. Anledningen är att vi vill undvikaFortsätt läsa “Snart är det stämma!”

Årsmötet 2019 i korthet

Mötesordförande för årsmötet 2019 var Tjarls Metzmaa, från bland annat Styrelsepost och Sveriges Blå bands ungdom. Han drog igång mötet med en, för alla formaliafantaster, rafflande genomgång av “årsmötets regler utöver det som stadgarna reglerar”, eller med andra ord Mötesordningen. Eftersom det funnits oklarheter i vad som egentligen gäller, så var detta ett välkommet inslag.Fortsätt läsa “Årsmötet 2019 i korthet”