Uttalande från HSO i Stockholms läns ordförandestämma den 27 november 2017

Funktionsrätt Sverige är en organisation som arbetar för mänskliga fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2017 har #Metoo-rörelsen fått stor uppmärksamhet både internationellt och i Sverige. Många har vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp. Forskning visar att personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. HSO i Stockholms län välkomnar #Metoo-rörelsen somFortsätt läsa ”Uttalande från HSO i Stockholms läns ordförandestämma den 27 november 2017”

HSO:s ordförandestämma 2 oktober

Den andra oktober hölls höstens första ordförandestämma. HSO:s ordförande Annika Hässler tog upp några goda exempel på hur vårt gemensamma arbete har bidragit till bättre tillgänglighet, och hon betonade också hur viktigt det är att HSO:s representanter är med och representerar hela HSO-familjen i de olika råden och grupperna.