Vad kan vi göra tillsammans?

Nätverksträff för barn och unga!

Flera personers händer ovanpå varandra

I april anordnade Funktionsrätt Stockholms läns referensgrupp för barn, unga och deras närstående en nätverksträff. Nu följer vi upp succén! Kom och nätverka, diskutera och mingla med andra barn, ungdomar och förtroendevalda från andra organisationer. Diskutera en intressepolitisk fråga, inspireras till en idé, projekt, aktivitet eller starta något tillsammans med annan organisation.  Läs mer här!

Tillsammans för barn och ungdomar!

Färgglad skallra

HSO:s referensgrupp för barn, unga och deras närstående har, genom sitt arbete, kunnat konstatera att många av HSO:s medlemsföreningar arbetar med liknande barn- och ungdomsfrågor. Vi vill därför bjuda in till en nätverkskväll där föreningarna tillsammans kan träffas och utbyta erfarenheter, skapa kontakter och diskutera intressepolitik. En mötesplats för att få inspiration, utveckla idéer och utvecklingsområden och vem vet, kanske hitta samarbete över föreningsgränserna?!

Tips: förbered gärna tre frågor/områden/ämnen som er föreningen arbetar med och som ni vill diskutera tillsammans med övriga deltagare. Max fem anmälningar per förening.

Bakgrund: Referensgruppen för barn, unga och deras närstående bildades efter en motion på HSO:s årsmöte 2016 med uppdraget att ta fram gemensamma frågor till HSO:s styrelse. Just nu arbetar vi med barn och ungas rättigheter samt övergången från barn- till vuxensjukvården. Läs mer här!