Ordförandestämma: vissa råd utsedda

De stora beslutspunkterna på ordförandestämman 3 oktober 2022 var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper.

Enkät till Region Stockholms politiker

Vi skickade ut en enkät till partierna i Region Stockholm, med några av våra viktigaste frågor. Detta är de svar vi har fått.

Stämma och extra årsmöte, 8 mars 2021

Den 8 mars höll Funktionsrätt Stockholms län årets första ordförandestämma, följt av ett extra årsmöte. Mötena skedde digitalt och många var på plats framför datorerna för att vara med i diskussioner och omröstningar.

Välkomna på teamträff!

Vi bjuder in alla förtroendevalda i våra samverkansråd och resursgrupper på teamträff. En kväll då vi bygger vår verktygslåda kring gemenskap och styrka i våra sakfrågor tillsammans. Vi bjuder på mingel, vegetarisk buffé och goodiebags!

Vad kan vi göra tillsammans?

Nätverksträff för barn och unga! I april anordnade Funktionsrätt Stockholms läns referensgrupp för barn, unga och deras närstående en nätverksträff. Nu följer vi upp succén! Kom och nätverka, diskutera och mingla med andra barn, ungdomar och förtroendevalda från andra organisationer. Diskutera en intressepolitisk fråga, inspireras till en idé, projekt, aktivitet eller starta något tillsammans medFortsätt läsa “Vad kan vi göra tillsammans?”

Tillsammans för barn och ungdomar!

HSO:s referensgrupp för barn, unga och deras närstående har, genom sitt arbete, kunnat konstatera att många av HSO:s medlemsföreningar arbetar med liknande barn- och ungdomsfrågor. Vi vill därför bjuda in till en nätverkskväll där föreningarna tillsammans kan träffas och utbyta erfarenheter, skapa kontakter och diskutera intressepolitik. En mötesplats för att få inspiration, utveckla idéer ochFortsätt läsa “Tillsammans för barn och ungdomar!”