Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län

Matilda Rehn
Matilda Rehn, Regionplanerare RUFS 2050

Seminariet den 20 september bjöd på tre föreläsare med fokus på tillgänglighet i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson, doktorand i naturgeografi och har projektet Gröna allmänningar, samt Anders Andrae som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Matilda Rehn inledde med att berätta om RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS kommer att utföras i olika etapper fram till år 2050. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och få en hållbar utveckling och befolkningstillväxt i regionen. Befolkningen beräknas ha ökat till 3 388 000 personer år 2050.  Läs mer här!