Ordförandebrev september 2019

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler uppdaterar oss om månaden som kommer! Länkar hittar du under filmen.

Seminarier: nu har vi två tillfällen kvar av ”Vi revolutionerar digitaliseringen!”:
Del 5: hur följs lagen? Den 19 september, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn.
Del 6: påverka politikerna! Den 17 oktober, kl. 17.30-19.30 i ÅttiotvåAn.
Anmälningssidan hittar du här!

Ordförandestämman är den 30 sept kl. 17.30-20.00. Skicka anmälan till e-post info@funktionsrattstockholmslan.se. Handlingar för du två veckor innan mötet.
Fler mötestider hittar du här!

Utvärdera Järvaveckan: Vi vill att Funktionsrätt Stockholms län och alla våra medlemsföreningar är superproffs på Järva till valåret 2022! Hjälp oss att utvärdera vad som var bra och dåligt, och kom gärna med förslag på förbättringar! Utvärdera Järvaveckan 2019 här!