Seminarier 2019

Nu är vi i full färd med planeringen inför vårens seminarier. Inbjudan kommer senare, men boka in tiderna nedan redan nu!

Digitalisering går som en röd tråd genom samhället och påverkar oss alla på ett eller annat sätt. För en del är det en frihet, för andra innebär det bara krångel. Under våren kommer vi att köra igång ett projekt där vi tillsammans tar itu med denna stora fråga, med målet att skapa ett underlag för föreningarna och samverkansråden att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med digitaliseringen.

en röd tråd

Datum Tid Möte
2019-02-07 17.30-19.00 Digitalisering 1: inventering
2019-02-18 16.00-19.00 Arbetsmarknadsmässa
2019-03-07 17.30-19.30 Digitalisering 2: inspirationsföreläsning
2019-04-04 17.30-19.30 Digitalisering 3: återkoppling på underlaget
2019-05-06 17.30-19.30 Vårmingel
2019-05-23 17.30-19.30 Digitalisering 4: politikerpanel