Digitalt möte. Flera personer vinkar.

FKB testas på hälso- och sjukvården, samt på kulturen

Den 18 mars var det åter dags för en workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB). Denna gång applicerat på områdena hälso- och sjukvård, samt kultur i Region Stockholm.

FKB är ett verktyg som Funktionsrätt Stockholms län håller på att ta fram. FKB ska hjälpa beslutsfattare i regionen att ha med funkisperspektivet från början, i alla beslutsunderlag och tidigt i beslutsprocessen.

Idéerna sprutade undre kvällen! En punkt som kom upp var hjälpmedelsfrågan, att vissa hjälpmedel har avgiftsbelagts. Även brister i överlämning från barn- och ungdomsvård diskuterades. Många tog upp att det behövs mer kunskap om olika funktionsnedsättningar och mer tillgänglighetsanpassade lokaler.

Även inom kultursektorn är tillgängliga lokaler viktiga, både för den som upplever kultur och den som utövar kulturverksamhet. Ökad kunskap inom public service är också viktigt – till exempel bakgrundsmusik i intervjuer eller blinkade ljus i olika program.

Stort tack till alla som deltog! Vi ska nu samla ihop alla idéer och uppslag, men håll utkik efter mer om FKB!