Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

En färja och texten remissmöte 15/6 om sjötrafikutredningen.

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Den 15 juni bjuder vi in medlemsföreningarna till ett första remissmöte där vi diskuterar utredningen. Era tankar, idéer och åsikter är viktiga!

Det finns två sätt att lämna synpunkter på utredningen. Föreningen kan utse en representant som deltar på remissmötet. Eller så kan föreningen skicka in skriftliga synpunkter till oss via mejl. Skicka dem till oss senast den 15 juni.   

Tid och plats

Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Den 15 juni kl. 14.00 – 15.30.
Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!