Konferens med Funktionsrätt Sverige

Annika Hässler vid en skylt med Funktionsrätt Sveriges logga

Igår och i onsdags deltog representanter från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse och kansli på regionkonferens med Funktionsrätt Sverige och funktionsrättsorganisationer på regionnivå.

Konferensen är ett samarbete Funktionsrätt Sverige och funktionsrättsföreningar på regional nivå. Syftet med konferensen är att utbyta kunskap och stärka samarbetet både mellan olika regioner och mellan Funktionsrätt Sverige och regionerna. Viktigt, tycker vi!

Funktionsrätt Stockholms län presenterade vår handbok om FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivningar. Är du nyfiken på vad FKB innebär? Läs FKB-handboken här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!