Bemötande i centrum

Flera personer i ett möte.

Den 7:e september bjöd Funktionsrätt Stockholms län in våra medlemsföreningar till en workshop om bemötande. Det var en stor uppslutning av medlemsföreningar och deras representanter. Vi inledde kvällen med två kortare föredrag, och avslutade med en workshop!

Information och föreläsning

Kvällen inleddes med två kortare dragningar. Först ut var Therese Lindman och Rachel Seltzer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm. Therese och Rachel informerade om ett pågående projekt med att ta fram ett nytt stöd. Därefter gästades vi av Ida Björkman, från GPCC vid Göteborgs universitet. Ida presenterade sin forskning om hur ett positivt bemötande kan förbättra patienters välbefinnande och stärka deras förtroende för vårdsystemet.

Workshop om bemötande

Efter presentationerna var det dags för workshop. Deltagarna diskuterade i mindre grupper vad ett bra bemötande innebär, och enades om fem ord som representerar ett gott bemötande.

Fem ord om bemötande

Efter gruppdiskussionen samlades vi i stor grupp och diskuterade de fem ord som förekom mest bland alla grupper. Dessa ord utgjorde sedan grunden för en följande diskussion om hur de kan tillämpas i olika sammanhang – i samverkan, och Funktionsrätt Stockholms läns påverkansarbete. De fem ord som deltagarna kom överens om var:

  • Respekt
  • Bekräftelse
  • Kommunikation
  • Lyhördhet
  • Information

Vi avslutade kvällen med en diskussion om hur vi kan arbeta vidare för använda resultatet av diskussionerna i samverkan och vårt påverkansarbete. 

Stort tack till Therese Lindman, Rachel Seltzer, Ida Björkman och självklart alla deltagare för ert engagemang och deltagande under kvällen! Kvällen både fördjupade vår gemensamma förståelse för betydelsen av bemötande, och la grunden för fortsatta diskussioner.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!