Åk pendeltåg: gör din röst hörd!

Hur tillgänglig är kollektivtrafiken? Anders och Annika syns i varsin bubbla.

Region Stockholms beslut att ta bort tågvärdar har fått kritik från flera håll. Det har även skapat oro bland personer med funktionsnedsättning, som får försämrade möjligheter att åka kollektivt. För många resenärer med funktionsnedsättningar har tågvärdarna varit en nyckel till en smidig och trygg resa. Att ta bort tågvärdarna har resulterat i en otillgänglig och ibland skrämmande reseupplevelse. Samtidigt har beslutet gett upphov till en bredare fråga om tillgänglighet och inkludering i samhället. Alla måste kunna använda kollektivtrafiken utan problem.

Nu samlas vi för att stödja tillgänglig tågtrafik! Vi vill uppmana alla som behöver rampservice eller ledsagarhjälp i pendeltågstrafiken att åka kollektivt den 10 oktober! Dela dina reseupplevelser – bra som dåliga – med oss!

Vi finns på Facebook och Instagram – använd #tillgängligresa för att vi ska kunna se din delning!

Läs artikeln om hotet mot rörligheten i kollektivtrafiken.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!