Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan

Funktionsrätt Stockholms läns resursgrupp ”Tillgänglighet land och sjö” fick tillsammans med SRF och DHR möjligheten att provåka Roslagsbanans nya tågvagnar. Detta var en angenäm upplevelse och vi såg att många saker hade bra tillgänglighet. Det var gott om utrymme och flera tillgänglighetsaspekter hade tagits med i utformningsprocessen. Vi ser positivt på att Regionen samverkar medFortsätt läsa ”Tillgänglighetskontroll på Roslagsbanan”