Reseförbud blir resultatet av utebliven samverkan!

Funktionsrätt Stockholms län har med anledning av Trafiknämndens beslut om indragna pendeltågsvärdar gjort en skrivelse tillsammans med Synskadades Riksförbund SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt. Beslutets konsekvenser leder till oöverstigliga hinder i resandet för personer med funktionsnedsättning. Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30

Samverkansråd med politikerna inställt

Vårens sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker som skulle gått av stapeln den 28 maj ställdes in. Motiveringen från regionens sida var att det inte fanns ämnen eller föredragningar. Funktionsrättsorganisationerna och flera politiker ifrågasatte beslutet. Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler framförde i ett mejl till alla representanter i samverkansrådet det är beklagligt samverkansavtalet inte följs.Fortsätt läsa ”Samverkansråd med politikerna inställt”