Politikerpanelen på Järvaveckan

Den 17 juni 2018 höll Funktionsrätt Stockholms län en paneldebatt på temat ”e-hälsa för vem?”. Medverkande var vår ordförande Annika Hässler, 2:a vice ordförande Lennart Håwestam och de inbjudna landstingspolitikerna Marie Ljungberg Schött (M), Daniel Forslund (L), Ella Bohlin (KD), Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP), Catharina Mann (C), Petteri Louhema (V), samt Christina Wallmark, (SD).

Upplysande avslutning på Järvaveckan!

Landspolitikerna står på rad för att bli utfrågade
Den 17 juni höll Funktionsrätt Stockholms län en politikerdebatt på temat ”ehälsa för vem?”, dit landstingspolitikerna bjudits in för att diskutera denna aktuella fråga.

Då är Järvaveckan slut för året och vi på Funktionsrätt Stockholm vill tacka alla som har varit med från föreningarna och politiken för en givande vecka, som vi avslutade i söndags med en politikerutfrågning på temat ”e-hälsa för vem?”! Mer om utfrågningen kommer vi att lägga upp senare!

Vårt pressmeddelande om e-hälsa hittar du här.

Pressmeddelande: Varning för digital klyfta!

Pressmeddelandet går även att läsa som pdf på sidan för Skrivelser (nytt fönster).

Utan ett samlat politiskt grepp riskerar stora samhällsgrupper att hamna i ett digitalt utanförskap. Många funktionsnedsatta, äldre, nyanlända, de som saknar kunskap eller ekonomiska förutsättningar riskerar att lämnas utanför. Dessa grupper saknar idag jämlika möjligheter att nyttja e-hälsa och står långt från målet i vision e-hälsa 2025.  Läs mer här!

Tillsammans för barn och ungdomar!

Färgglad skallra

HSO:s referensgrupp för barn, unga och deras närstående har, genom sitt arbete, kunnat konstatera att många av HSO:s medlemsföreningar arbetar med liknande barn- och ungdomsfrågor. Vi vill därför bjuda in till en nätverkskväll där föreningarna tillsammans kan träffas och utbyta erfarenheter, skapa kontakter och diskutera intressepolitik. En mötesplats för att få inspiration, utveckla idéer och utvecklingsområden och vem vet, kanske hitta samarbete över föreningsgränserna?!

Tips: förbered gärna tre frågor/områden/ämnen som er föreningen arbetar med och som ni vill diskutera tillsammans med övriga deltagare. Max fem anmälningar per förening.

Bakgrund: Referensgruppen för barn, unga och deras närstående bildades efter en motion på HSO:s årsmöte 2016 med uppdraget att ta fram gemensamma frågor till HSO:s styrelse. Just nu arbetar vi med barn och ungas rättigheter samt övergången från barn- till vuxensjukvården. Läs mer här!