Inbjudan: Vad gör SL för tillgängligheten?

Tunnelbanespärr
”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning” Detta är Trafikförvaltningens långsiktiga mål, både till lands och till sjöss. Vi har bjudit in Ditte Kahlström Jansson från Trafikförvaltningen för att berätta hur de arbetar med tillgänglighet och diskutera hur det fungerar. 

Digitaliseringen av biljettsystemet kan, bland annat för personer med kognitiv funktionsnedsättning, innebära svårigheter att orientera sig och ta del av den information som behövs för ett tryggt och tillgängligt resande. Peter Wätterljung från samverkansrådet med Trafikförvaltningen kommer att vara med för att berätta om att resa med dolda funktionsnedsättningar.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Torsdagen den 29 november, kl. 17.30-19.30.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!