Utvidga reformen om utökade sjukresor

Utvidga reformen om utökade sjukresor att innefatta riskgrupperna omgående. Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen med coronapandemin; Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Funktionsrätt Stockholms län sände i maj 2020 en skrivelse till Regional särskild sjukvårdsledning. Syftet med skrivelsen var att vi vill säkerställa behovet av säker transport till vårdbesök förFortsätt läsa “Utvidga reformen om utökade sjukresor”

Färdtjänstnämndens svar på vår skrivelse

I april skickade Funktionsrätt Stockholms län en skrivelse till Färdtjänstnämnden, tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt. I skrivelsen ställer funktionsrättsorganisationerna krav på ett ökat stöd till taxibranschen, för att färdtjänsten inte ska drabbas när restriktionerna som införts på grund av coronapandemin släpps. Hör svar från Färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén. LäsFortsätt läsa “Färdtjänstnämndens svar på vår skrivelse”