Insiktsutbildning – vi behöver bli fler informatörer!

Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med praktiska övningar som HSO har tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är självklart mycket glädjande att vara efterfrågad, men vi behöver fler informatörer!

Förfrågan från Stockholms Universitet

HSO har kontaktats av ansvarig för tillgänglighetsfrågorna på Stockholms Universitet. Förutom att göra akuta anpassningar håller ansvarig på att planera för ett större projekt där Universitetet kan ta ett helhetsgrepp med att ”riva hindren” så som det beskrivs i skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet”.