Insiktsutbildning – Vi behöver bli fler informatörer!

Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med praktiska övningar som HSO tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är självklart mycket glädjande att vara efterfrågad, men vi behöver fler informatörer!

Bokningar i Åttiotvåan

Under våren har våra samlingslokaler Åttiotvåan varit väldigt välbokade. Det är roligt att det händer så mycket, men det blir extra viktigt att vi alla kommer ihåg att avboka lokalen, om man av någon anledning måste ställa in, så att andra kan få använda lokalen istället! Kontakta oss så fort ni vet att ett tillfälleFortsätt läsa “Bokningar i Åttiotvåan”

Insiktsutbildning – vi behöver bli fler informatörer!

Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med praktiska övningar som HSO har tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är självklart mycket glädjande att vara efterfrågad, men vi behöver fler informatörer!