RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa

Den 29 maj hölls vårens sista samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker. Evert Kroes från tillväxt- och regionplaneförvaltningen var inbjuden för att informera om RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen. Planen är tänkt att vara en länk mellan olika aktörer, inte minst mellan SLL och kommunerna. Man räknar med att det år 2050 kommer att bo 3,4 miljonerFortsätt läsa “RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa”

Samverkan 1177, information om aktuella ämnen

Daniel Forslund och Annelie Krook informerade om ett förslag till samverkan kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Förslaget hade skickats till organisationerna fredagen innan samverkansmötet och man bedömde att tiden hade varit för kort för att hinna ta ställning. Ett möte bokades därför med Forslund och Krook den 23 mars.