Forskning om jämlik vård och planering inför nästa mandatperiod

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 24 september. Dagens gäst var Lena Sharp från Regionalt Cancercentrum, RCC. RCC har bedrivit forskning om jämlik vård, och kunnat konstatera att det finns omotiverade skillnader. Studien visar att patienter med eftergymnasial utbildning har bättre överlevnad, att fördubblad dödlighet finns bland patienter med funktionsnedsättning och att lågFortsätt läsa “Forskning om jämlik vård och planering inför nästa mandatperiod”

Digitalisering och samverkan med Inera

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 27 augusti. Temat för dagen var digitalisering och samverkan och dagens gäster var Jan Olov Strandberg, Lars Hult och Eva Lindholm som informerade om Ineras arbete. Sedan SLL Invånartjänster övergick till Inera vid årsskiftet har ett omfattande strategiskt arbete med samarbete och samverkansformer pågått. I arbetet medFortsätt läsa “Digitalisering och samverkan med Inera”

Innovationsfonden, digital tillgänglighet och sjötrafiken

Terminens femte samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 28 maj. Först ut var Annette Alkebo, som informerade om att Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar nyskapande lösningar till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.

Digitalisering och ny teknik

Terminens tredje samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 26 mars. Dagens gäst var innovationslandstingsråd Daniel Forslund. Forslund talade bland annat om arbetet med digitalisering inom landstinget. Nuvarande gammal teknik leder till uppskattade tidsförluster på 25-60 min per dag och anställd, vilket för SLL motsvarar cirka 2 000 helårsarbeten eller uppskattningsvis 1 miljard kronor per år. DärutöverFortsätt läsa “Digitalisering och ny teknik”

Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen somFortsätt läsa “Extramöte med politikerna om färdtjänsten”

RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa

Den 29 maj hölls vårens sista samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker. Evert Kroes från tillväxt- och regionplaneförvaltningen var inbjuden för att informera om RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen. Planen är tänkt att vara en länk mellan olika aktörer, inte minst mellan SLL och kommunerna. Man räknar med att det år 2050 kommer att bo 3,4 miljonerFortsätt läsa “RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa”