Universell utformning i praktiken

Erdtman, från vår riksorganisation Funktionsrätt Sverige. De arbetar med projektet "Rätt från början", som handlar om att använda universell utformning för att göra samhället mer tillgängligt. Eftersom universell utformning är en stor del även i en FKB så är det viktigt att veta vad begreppet innebär och hur universell utformning kan användas i praktiken.

”Vad är FKB” med fler Funktionsrätt

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som Funktionsrätt Stockholms län håller på att ta fram under vårt temaår 2021.
FKB utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen. FKB ska säkerställa mänskliga rättigheter och motverka och förebygga diskriminering i samhället.