Förfrågan från Stockholms Universitet

HSO har kontaktats av ansvarig för tillgänglighetsfrågorna på Stockholms Universitet. Förutom att göra akuta anpassningar håller ansvarig på att planera för ett större projekt där Universitetet kan ta ett helhetsgrepp med att ”riva hindren” så som det beskrivs i skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet”.