Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2

Den 26 oktober anordnade HSO i Stockholms län ett andra seminarium på temat intressepolitik. Efter att HSO:s ordförande Annika Hässler hälsat alla deltagare välkomna, gjorde hon en kort sammanfattning av seminariet den 18 september. Där framkom till exempel att många föreningar upplever att Stockholms läns landstings ansökningskriterier behöver förtydligas, att mer samverkan behövs mellan föreningarFortsätt läsa “Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2”

Seminarium: Vad är intressepolitik?

Den 18 september arrangerade HSO i Stockholms län ett mycket välbesökt seminarium om intressepolitik. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och kunde konstatera att det här är en fråga som engagerar HSO:s medlemsföreningar. Vidare berättade hon kort om funktionshindersrörelsens påverkansarbete gentemot bland annat landstinget och nämnde några exempel på resultatFortsätt läsa “Seminarium: Vad är intressepolitik?”

Seminarium Hemsjukvård 2020 – vad tycker vi?

Den 24 augusti startade HSO i Stockholms län upp hösten i ÅttiotvåAn med terminens första seminarium. Kvällens ämne var kommunalisering av hemsjukvården. Stockholms läns landsting och dess kommuner är sist i landet att kommunalisera hemsjukvården. Arbetet har påbörjats och planen är att hemsjukvården ska övergå från landstinget till kommunerna 2020.

Seminarium: En helkväll om läkemedel!

Vårterminens sista seminarium på HSO i Stockholms län hade läkemedel som tema och det blev en kväll med både information och diskussion. Inbjuden till seminariet var Gerd Lärfars, som sedan den 1 januari är ordförande för Stockholms läkemedelskommitté (SLK) och för Stockholm medicinska råd (SMR).

Samverkan 1177, information om aktuella ämnen

Daniel Forslund och Annelie Krook informerade om ett förslag till samverkan kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Förslaget hade skickats till organisationerna fredagen innan samverkansmötet och man bedömde att tiden hade varit för kort för att hinna ta ställning. Ett möte bokades därför med Forslund och Krook den 23 mars.

Seminarium om nationella kunskapsstöd

Den 6 mars anordnade HSO i Stockholms län ett seminarium om den pågående statliga utredningen ”Ökad följsamhet av nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Utredningssekreteraren Mats Nilsson var inbjuden för att berätta mer om uppdraget, problembilden och vad utredningen kommit fram till så här långt.