Nätverk trafik: nya verktyg för företrädare

En trafikskylt där en vit pil går igenom ett påklistrat rött hjärta.

Som förtroendevald i samverkansråd och grupper för Funktionsrätt Stockholms län har du en roll som är både givande och utmanande.  Rätt verktyg gör uppdraget lättare! Vi bjuder in till en träff med nätverket Kollektivtrafik för alla där vi utgår från Funktionsrätt Sveriges nya utbildning för patientföreträdare. Vi har plockat ut de bästa godbitarna för just er! Utbildningen innehåller kunskap om allt från retorik till rutiner och medverkar gör bland annat Mark Levengood.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 17 april, kl. 16.00-17.30

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!