Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT

Fler och fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar behovet av bostäder och en kollektivtrafik som fungerar. Den 5 mars håller HSO ett seminarium där Förvaltning för utbyggd tunnelbana berättar om sitt arbete med att förnya tunnelbanesystemet.

Seminarium: visioner för primär- och närsjukvården?

Den 16 november arrangerade HSO i Stockholms län ett seminarium om visioner för primär- och närsjukvården. HSO:s ordförande Annika Hässler välkomnade deltagarna och inledde med att prata om att primärvården är en av de viktigaste frågorna för HSO och dess medlemsföreningar.

Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2

Den 26 oktober anordnade HSO i Stockholms län ett andra seminarium på temat intressepolitik. Efter att HSO:s ordförande Annika Hässler hälsat alla deltagare välkomna, gjorde hon en kort sammanfattning av seminariet den 18 september. Där framkom till exempel att många föreningar upplever att Stockholms läns landstings ansökningskriterier behöver förtydligas, att mer samverkan behövs mellan föreningarFortsätt läsa ”Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2”

Seminarium: Vad är intressepolitik?

Den 18 september arrangerade HSO i Stockholms län ett mycket välbesökt seminarium om intressepolitik. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och kunde konstatera att det här är en fråga som engagerar HSO:s medlemsföreningar. Vidare berättade hon kort om funktionshindersrörelsens påverkansarbete gentemot bland annat landstinget och nämnde några exempel på resultatFortsätt läsa ”Seminarium: Vad är intressepolitik?”

Seminarium Hemsjukvård 2020 – vad tycker vi?

Den 24 augusti startade HSO i Stockholms län upp hösten i ÅttiotvåAn med terminens första seminarium. Kvällens ämne var kommunalisering av hemsjukvården. Stockholms läns landsting och dess kommuner är sist i landet att kommunalisera hemsjukvården. Arbetet har påbörjats och planen är att hemsjukvården ska övergå från landstinget till kommunerna 2020.

Seminarium: En helkväll om läkemedel!

Vårterminens sista seminarium på HSO i Stockholms län hade läkemedel som tema och det blev en kväll med både information och diskussion. Inbjuden till seminariet var Gerd Lärfars, som sedan den 1 januari är ordförande för Stockholms läkemedelskommitté (SLK) och för Stockholm medicinska råd (SMR).