Ungdomsaktiviteter över kommungränserna

Den 27 september ägde terminens första samverkansråd med Kulturförvaltningen rum. Förvaltningschef Eva Bergqvist inledde med att välkomna alla till dagens möte, för att därefter lämna ordet till dagens gäst Torbjörn Neiman. Neiman är utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län och driver just nu ett helt nytt pilotprojekt för samarbete över kommungränserna.

Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter

Kommunikatör Carin Fahlén visade kulturförvaltningens två hemsidor och Facebooksida. Kulturförvaltningen skiljer sig från resten av landstinget i sin kommunikation, då de ibland har konst- och kulturutövare som sin primära målgrupp, eftersom det är till dessa grupper de delar ut stöd. Hemsidan är därför inte främst en medborgarkanal. Samverkansrådet gav feedback bland annat om att syntolkaFortsätt läsa “Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter”