Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter

Kommunikatör Carin Fahlén visade kulturförvaltningens två hemsidor och Facebooksida. Kulturförvaltningen skiljer sig från resten av landstinget i sin kommunikation, då de ibland har konst- och kulturutövare som sin primära målgrupp, eftersom det är till dessa grupper de delar ut stöd. Hemsidan är därför inte främst en medborgarkanal. Samverkansrådet gav feedback bland annat om att syntolka bilder och att texta filmer. Läs mer här!