Inbjudan: Locum – att lyckas med samverkan!

Locum är värden för vården och förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Visionen är att vara Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020 och för att nå det målet bedriver Locum ständigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Till sin hjälp har Locum samverkansrådet för tillgänglighet tillsammans med förtroendevalda från Funktionsrätt Stockholms län samt SRF och DHR.

Möte med Locums nya VD samt hissfrågor

På terminens första samverkansråd med Locum den 18 september hade samverkansrådet förmånen att träffa Locums nya VD Anette Henriksson. Rådets medlemmar hade förberett frågor om Anettes erfarenheter av samarbete med funktionshindersrörelsen och tillgänglighetsfrågor, hennes syn på att låta Locums styrelse gå insiktsutbildning och vilka strategiska frågor hon närmast ser behov av att ta tag i.Fortsätt läsa “Möte med Locums nya VD samt hissfrågor”

Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!

Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar har av Locum ombetts att lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler. Vi vill gärna ha era synpunkter på detta! Eftersom den nya standarden gäller från november 2018 betyder det att det kommer att finnas olika varianter av hisspaneler på ett och samma sjukhus innan alla gamla bytts ut,Fortsätt läsa “Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!”

Insiktsutbildning för Locum

Den 7 maj deltog HSO tillsammans med SRF och DHR på Locums Tillgänglighetsdag. Dagen riktade sig bland annat till Locums projektledare och byggnadsingenjörer för att öka kunskapen om lagkraven i tillgänglighet och vilka krav som kan ställas på arkitekter vid projektering och byggnation. Vi var inbjudna för att informera om hur det är att levaFortsätt läsa “Insiktsutbildning för Locum”

Badrumsgolv, dörröppnare och konst på Locum-möte

Terminens första samverkansråd med Locum hölls 6 februari. Mötets gäst för dagen var Pedro Gandra, som arbetar som VVS-specialist hos Locum. Han var inbjuden för att informera om golvfall i badrumsmoduler och hur Locum arbetar för att förebygga och förhindra det bakfall som nyligen konstaterats på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS. NKS förvaltas inte av LocumFortsätt läsa “Badrumsgolv, dörröppnare och konst på Locum-möte”

Förfrågan: synpunkter på “dörröppnare”

Uppdatering: Detta har nu överlämnats till Locum. Tack till alla som har svarat! HSO:s samverkansråd med Locum har fått i uppdrag att lämna synpunkter på hur informationen på “dörröppnare” framställs bäst på länets sjukhus. Nedan finns tre förslag på skyltar och vi önskar nu synpunkter på dessa, för vidarebefordran till Locum.

Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus

Den 19 september hölls terminens första samverkansråd med Locum. För dagen hölls rådet på Norrtälje sjukhus, där Locums fastighetsförvaltare Magnus Alfredsson berättade om sjukhuset och visade delar av sjukhusets konst och öppna trädgårdar. Han berättade också att Norrtälje sjukhus har nyligen Silvia-certifierade avdelningar och ett helt nytt religionsneutralt avskedsrum, vilket är det första i sittFortsätt läsa “Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus”