Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus

n3

Den 19 september hölls terminens första samverkansråd med Locum. För dagen hölls rådet på Norrtälje sjukhus, där Locums fastighetsförvaltare Magnus Alfredsson berättade om sjukhuset och visade delar av sjukhusets konst och öppna trädgårdar. Han berättade också att Norrtälje sjukhus har nyligen Silvia-certifierade avdelningar och ett helt nytt religionsneutralt avskedsrum, vilket är det första i sitt slag i landet. Läs mer här!