Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen som sakfråga. Tillsammans med Ottosson kom Ulrik Waldau, sektionschef för Färdtjänsten, och Jens Plambeck, strategisk chef på Trafikförvaltningen. Läs mer här!

Kvartalstilldelning av färdtjänstresor

Eftersom kvartalstilldelningen i färdtjänsten inte har fungerat bra för en del av våra medlemmar har resursgruppen diskuterat vilka parametrar som gäller. Problemet har varit att trots att ansökan om t.ex. extra resor gällande förtroendeuppdrag ser likadan ut, så kan det variera när man får den extra tilldelningen. Här nedan kommer förklaringen på hur kvartalstilldelningen ska fungera. Läs mer här!