Kvartalstilldelning av färdtjänstresor

Eftersom kvartalstilldelningen i färdtjänsten inte har fungerat bra för en del av våra medlemmar har resursgruppen diskuterat vilka parametrar som gäller. Problemet har varit att trots att ansökan om t.ex. extra resor gällande förtroendeuppdrag ser likadan ut, så kan det variera när man får den extra tilldelningen. Här nedan kommer förklaringen på hur kvartalstilldelningen ska fungera. Läs mer här!