Station Stockholm City och Odenplan

Citybanan öppnades för trafik den 10 juli 2017 och binder nu samman pendeltågstrafiken med tunnelbanesystemet under Stockholm. Resursgruppen för Land och Sjö har varit med tidigare och lämnat synpunkter gällande stationer Stockholm City och Odenplan. Nu när Citybanan är igång har resursgruppen kunnat lämna ytterligare synpunkter och förslag till förbättring.

Nominering till samverkan med Trafikverket och resursgrupp land och sjö

Lars Eklund har avsagt sig sina uppdrag i Trafikverket och i resursgruppen land och sjö. Sedan tidigare finns en vakant plats i gruppen. Mer information om nomineringstid med mera kommer att skickas ut inom kort.