Samverkan 1177, information om aktuella ämnen

Daniel Forslund och Annelie Krook informerade om ett förslag till samverkan kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Förslaget hade skickats till organisationerna fredagen innan samverkansmötet och man bedömde att tiden hade varit för kort för att hinna ta ställning. Ett möte bokades därför med Forslund och Krook den 23 mars.

HSO:s ordförande i premiäravsnittet av Primärvårdspodden

I höst är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) värdar för Nationell primärvårdskonferens. Konferensen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom primärvården. Den utgår från sex olika teman – paradigmskifte, globalisering, förbättringsarbete, patientkraft, arbetsglädje, samt FoU och innovation.

Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter

Kommunikatör Carin Fahlén visade kulturförvaltningens två hemsidor och Facebooksida. Kulturförvaltningen skiljer sig från resten av landstinget i sin kommunikation, då de ibland har konst- och kulturutövare som sin primära målgrupp, eftersom det är till dessa grupper de delar ut stöd. Hemsidan är därför inte främst en medborgarkanal. Samverkansrådet gav feedback bland annat om att syntolkaFortsätt läsa “Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter”

Seminarium om nationella kunskapsstöd

Den 6 mars anordnade HSO i Stockholms län ett seminarium om den pågående statliga utredningen ”Ökad följsamhet av nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Utredningssekreteraren Mats Nilsson var inbjuden för att berätta mer om uppdraget, problembilden och vad utredningen kommit fram till så här långt.