Förslag om Färdtjänsten ändras!

I mitten av september fick Funktionsrätt Stockholms län information om att ett förslag på förändringar av riktlinjerna för färdtjänsten tagits fram. Trots samverkansavtalet som finns mellan funktionsrättsorganisationerna och landstinget hade föreningarna inte tillfrågats. Som svar på detta skickade Funktionsrätt Stockholms län, tillsammans med SRF och DHR, in en skrivelse. Nu har vi fått det glädjande beskedet att trafiknämndens färdtjänstutskottFortsätt läsa ”Förslag om Färdtjänsten ändras!”

Information om färdtjänstupphandling

På det senaste samverkansrådet informerade Trafikförvaltningen om att planeringsstudien för färdtjänst är nu godkänd och att man börjar med upphandling gällande färdtjänsttaxi. Från Trafikförvaltningen har man utsett två upphandlingsledare och från varje organisation har man utsett två till tre personer som ska vara med i gruppen.

Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen somFortsätt läsa ”Extramöte med politikerna om färdtjänsten”

Kvartalstilldelning av färdtjänstresor

Eftersom kvartalstilldelningen i färdtjänsten inte har fungerat bra för en del av våra medlemmar har resursgruppen diskuterat vilka parametrar som gäller. Problemet har varit att trots att ansökan om t.ex. extra resor gällande förtroendeuppdrag ser likadan ut, så kan det variera när man får den extra tilldelningen. Här nedan kommer förklaringen på hur kvartalstilldelningen skaFortsätt läsa ”Kvartalstilldelning av färdtjänstresor”

Information gällande Assistanshundar

HSO skrev tidigare i april om assistanshundar och att resursgruppen för färdtjänst har önskemål att träffa taxibolag för att diskutera utmaningen med att vissa förare inte tar körningar med assistanshund. Trafikförvaltningen kommer att bjuda in taxibolag till resursgruppsmöte i september för att diskutera frågan.