Beställ hjälpmedel digitalt

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi veta att även fast funktionen att beställa hjälpmedel digitalt underlättar för många, så finns de vanliga beställningssätten kvar, för den som behöver. Digitala verktyg underlättar för verksamheten, men man kan fortfarande ringa in beställningar. Det är viktigt med olika kontaktvägar, berättar verksamhetschefen för Hjälpmedelsenheterna, Viktoria Edefur.

Hur ska vi få god och nära vård i Stockholm?

På ett fullmatat digitalt seminarium den 26 april diskuterade vi med både experter, politiker och tjänstepersoner hur vi ska få en god och nära vård i Stockholm. Funktionsrätt Stockholms län anordnade seminariet tillsammans med DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. Under kvällen slog vi dessutom ett nytt besöksrekord med 82 deltagare!

Remissmöte om nya folkhälsopolicyn

Region Stockholm har tagit fram en ny folkhälsopolicy som heter ”God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. En policy är ett övergripande dokument som ska vägleda eller styra en verksamhet inom ett visst område. Nu vill vi ha medlemsföreningarnas värdefulla synpunkter i vårt arbete med att svara på remissen.

Hur ska vi få en god och nära vård i Stockholm?

2017 fick Anna Nergårdh i uppgift att leda den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård”. Uppdraget var att ta fram konkreta förslag för omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården i centrum. Efter fem betänkanden är utredningen nu avslutad.

Fler kan ansöka om rullstolstaxi

Nu kan även du som har fått bidrag till elmoped eller elrullstol utanför Region Stockholm ansöka om rullstolstaxi här i Region Stockholm. Uppdaterade riktlinjer för färdtjänsthandläggare i Region Stockholm har tagits fram och Funktionsrätt Stockholms län har framfört synpunkter i samverkan med Trafikförvaltningen. Vi föreslog en ändring när det gäller villkor i ansökan för attFortsätt läsa “Fler kan ansöka om rullstolstaxi”