Seminarium: visioner för primär- och närsjukvården?

Den 16 november arrangerade HSO i Stockholms län ett seminarium om visioner för primär- och närsjukvården. HSO:s ordförande Annika Hässler välkomnade deltagarna och inledde med att prata om att primärvården är en av de viktigaste frågorna för HSO och dess medlemsföreningar.

Seminarium Hemsjukvård 2020 – vad tycker vi?

Den 24 augusti startade HSO i Stockholms län upp hösten i ÅttiotvåAn med terminens första seminarium. Kvällens ämne var kommunalisering av hemsjukvården. Stockholms läns landsting och dess kommuner är sist i landet att kommunalisera hemsjukvården. Arbetet har påbörjats och planen är att hemsjukvården ska övergå från landstinget till kommunerna 2020.

Seminarium: En helkväll om läkemedel!

Vårterminens sista seminarium på HSO i Stockholms län hade läkemedel som tema och det blev en kväll med både information och diskussion. Inbjuden till seminariet var Gerd Lärfars, som sedan den 1 januari är ordförande för Stockholms läkemedelskommitté (SLK) och för Stockholm medicinska råd (SMR).

Seminarium om nationella kunskapsstöd

Den 6 mars anordnade HSO i Stockholms län ett seminarium om den pågående statliga utredningen ”Ökad följsamhet av nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Utredningssekreteraren Mats Nilsson var inbjuden för att berätta mer om uppdraget, problembilden och vad utredningen kommit fram till så här långt.