Svar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sedan i mars har samverkansråden med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställts in. Detta med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendation om fysiska möten och att förvaltningen har behövt mobilisera resurserna dit de behövs bäst. Tillsammans med Synskadades riksförbund Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt har Funktionsrätt Stockholms län föreslagit att samverkan ska ske digitalt. Istället har organisationernaFortsätt läsa “Svar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen”

Välkomna på teamträff!

Vi bjuder in alla förtroendevalda i våra samverkansråd och resursgrupper på teamträff. En kväll då vi bygger vår verktygslåda kring gemenskap och styrka i våra sakfrågor tillsammans. Vi bjuder på mingel, vegetarisk buffé och goodiebags!

Hjälp Sodexo testa hjälpmedel

Sodexo Hjälpmedelservice söker personer till sitt nystartade produktråd. De söker 10 frivilliga personer med funktionsnedsättning för att testa och ge synpunkter på Sodexos hjälpmedelsprodukter. Anledningen är att de vill förbättra sitt sortiment och sin kunskap om produkterna. Du måste vara över 18 år för att delta. Om du är intresserad anmäler du dig direkt tillFortsätt läsa “Hjälp Sodexo testa hjälpmedel”

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna. 

Samordnad utveckling för god och nära vård

Den 21 augusti besökte regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh Funktionsrätt Sveriges nätverksmöte för jämlik hälsa. I juni presenterade utredningen det andra delbetänkandet med namnet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39), som nu är ute på remiss. Anna Nergårdh inledde presentationen med att berätta att det har funnits och finns många initiativ tillFortsätt läsa “Samordnad utveckling för god och nära vård”

Hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

Så vill landstinget utveckla den, men hur vill du att den ska utvecklas? Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av hälso- och sjukvård i Stockholms län fram till 2040. Utredningen är just nu i det inledande skedet och en slutrapport ska presenteras i april 2019. I utredningsdirektivet står bland annat attFortsätt läsa “Hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040”

Försenade leveranser av hjälpmedel

Nedan information har vi fått från Stockholms läns landsting angående förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel: Det råder förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård i hemmet från Stockholms läns landsting. En situation som landstinget ser mycket allvarligt på och arbetar intensivt med för att lösa. Förseningarna gäller bland annat förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens,Fortsätt läsa “Försenade leveranser av hjälpmedel”