Hur ska vi få en god och nära vård i Stockholm?

2017 fick Anna Nergårdh i uppgift att leda den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård”. Uppdraget var att ta fram konkreta förslag för omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården i centrum. Efter fem betänkanden är utredningen nu avslutad.

Fler kan ansöka om rullstolstaxi

Nu kan även du som har fått bidrag till elmoped eller elrullstol utanför Region Stockholm ansöka om rullstolstaxi här i Region Stockholm. Uppdaterade riktlinjer för färdtjänsthandläggare i Region Stockholm har tagits fram och Funktionsrätt Stockholms län har framfört synpunkter i samverkan med Trafikförvaltningen. Vi föreslog en ändring när det gäller villkor i ansökan för attFortsätt läsa “Fler kan ansöka om rullstolstaxi”

Årets första FKB-workshop

Uppslutningen var stor på gårdagens workshop där vi gemensamt arbetade med att utforma och fylla vårt nya verktyg FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – med innehåll. En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i alla beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla! Under denna första workshop börjadeFortsätt läsa “Årets första FKB-workshop”

Folkhälsa och långsiktig utveckling

På årets första samverkansråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen pratade vi om folkhälsa och en utredning om den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram en ny folkhälsopolicy. Den får rubriken ”Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. Den ska gälla för hela Region Stockholm. Regionen kommer att haFortsätt läsa “Folkhälsa och långsiktig utveckling”

Namninsamling för hjälpmedel

Flera neuroföreningar har gått samman och gjort en namninsamling för hjälpmedel. Syftet är att stoppa politikernas beslut i Region Stockholm att avgiftsbelägga hjälpmedel och slopa högkostnadsskyddet för hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Läs mer och skriv under!

Vi ifrågasätter nya kostnader för hjälpmedelsanvändare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår nedskärningar inom området hjälpmedel. Det handlar bland annat om att högkostnadsskyddet för hjälpmedel som idag ligger på 2000 kr ska slopas, och att en årsavgift på 500 sek per år ska tas ut på elrullstolar. Funktionsrätt Stockholms län har ifrågasatt dessa reformer genom en skrivelse tillsammans med DHR och SRF. FunktionsrättFortsätt läsa “Vi ifrågasätter nya kostnader för hjälpmedelsanvändare”