Om nätverket SRHR & Funktionsrätt

Teckning av 5 personer som sitter runt ett bord och diskuterar. Några skriver på papper. På bordet står det kaffekoppar.

Nätverket SRHR & Funktionsrätt är ett nätverk för yrkesverksamma som på olika sätt arbetar för och med sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

RFSU Stockholm, Funktionsrätt Stockholms Län, och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) välkomnar alla som på något sätt i sitt yrkesliv arbetar med att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det kan vara som beslutsfattare, tjänsteperson, sjuksköterska, personal inom kommunal vård- och omsorg, kurator, eller andra yrken. Nätverksträffen vänder sig till dig som arbetar inom region, kommun eller civilsamhälle.

Syftet med nätverket SRHR & Funktionsrätt är att utbyta erfarenheter, få inspiration, och få en bild av vad som görs inom Stockholms län. Vi vill erbjuda möjligheten att hitta nya samarbeten och att lära av varandra.

Nätverket startar med två träffar, en i december 2023 och en i januari 2024. Under dessa två träffar vill vi identifiera vilket behov andra ser av ett nätverk, och erbjuda ett möjligt tillvägagångssätt. Träffarna inleds med en inspirationsföreläsning utifrån frågor som

  • Vilka framgångsfaktorer finns det?
  • Vad skulle ni vilja utveckla på området?
  • Hur skulle det se ut när det var som bäst?

Anmäl dig till en eller båda nätverksträffar!

Välkommen!

/RFSU Stockholm, Funktionsrätt Stockholms län och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

RFSU-Stockholms logga
Funktionsrätt Stockholms län
Logga för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)