Tips: Ädelfors Folkhögskola

Cicci och Ole står framför en röd trävägg. På väggen finns skylten Ädelfors folkhögskola.

Ole Busse och Cicci Hultqvist presenterar Ädelfors Folkhögskolas kortkursprogram, som riktar sig till grupper där deltagarna har funktionsnedsättning. De berättar även om hur internat- och resebidragen från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, fungerar.

Läs mer på hemsidan!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!